Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Oulun Sukelluskeskus Oy, Pikkukankaantie 3, 90130 OULU. 

Sähköposti: info@oulunsukelluskeskus.fi

Puhelin: 045 1046817

Rekisterin nimi

Oulun Sukelluskeskusken asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseksi. Oulun Sukelluskeskus Oy on sitoutunut suojaamaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Oulun Sukelluskeskus kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. 

Rekisterin tietosisältö

Käytämme henkiltötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset sekä sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa koulutusta ja palveluita. Meillä on velvollisuus säilyttää esimerkiksi kouluttamiseen liittyviä tietoja usean vuoden ajan. Asiakasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja ostettaessa tuotteita verkkokaupasta: nimi, yhteystiedot. Asiakasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja uutiskirjeen tilaajista: nimi, sähköpostiosoite (uutiskirjeen tiedot Mailchimpin järjestelmässä). Asiakarekisteriin kerätään seuraavia tietoja matkavarausten yhteydessä: nimi, syntymäaika, yhteystiedot, passinumero, sukelluskokemus ja -luokitus. Säilytämme myös tietoja asiakkaiden tilaamista palveluista ja tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Sivustomme käyttää evästeitä Google Analyticsin analyyseja varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisterinpitäjän omassa toiminnissa tai niitä voidaan kerätä rekisteröidyltä itseltään. 

Tietojen säännönmukainen luovutus

Luovutamme henkilötietoja matkanjärjestelyjen yhteydessä lentoyhtiöille, hotelleille ja viranomaisille. Luovutamme matkajärjestelyissä nimen, yhteystiedot ja passinnumeron, jos kyseessä on ulkomaanmatka. Passinnumero luovutetaan viranomaisten käyttöön. Nämä tiedot olemme velvollisia luovuttamaan, jotta voimme varata lennot, hotellin ja/tai laivan ulkomaan kohteessa. Luovutuksen perusteena on rekisteröidyn suostumus sekä lainsäädäntö.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään matkajärjestelyjen yhteydessä Euroopan Unionin ja Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, jos matkakohde sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen tietojen säilytys on lukitussa tilassa rekisterinpitäjän hallinnoimissa tiloissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään käyttäjä- ja SSL-suojatuissa tiedostoissa, joihin pääsy on rekisterinhaltijan määrittämillä henkilöillä. Sekä manuaaliset että ATK-tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta henkilöiltä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi tehdä osoitteeseen info@oulunsukelluskeskus.fi otsikolla Tietojen tarkastaminen. Lisätietoja tarkastusoikeudesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/tarkistusoikeus.html.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnän korjaamisesta voi lähettää osoitteeseen info@oulunsukelluskeskus.fi otsikolla Virhellisen tiedon korjaaminen. Lisätietoja tiedon korjaamisesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet/oikeussaadatietokorjatuksi.html.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan reksiteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.